Рада Ректорів

РАДА РЕКТОРІВ

null

Рада ректорів вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції являє собою тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Міністерстві освіти і науки України, основною метою якого є координація діяльності вищих навчальних закладів України, які переміщені із зони проведення антитерористичної операції (питання їх функціонування, освітньої і наукової діяльності, гуманітарної та соціальної складової навчального та виховного процесу).

У своїй діяльності Рада ректорів переміщених ВНЗ керується Законом України «Про вищу освіту». Згідно цього, Рада організовує свою роботу у тісній взаємодії з Міністерством освіти і науки України, іншими міністерствами та відомствами, а також місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Рада ректорів переміщених ВНЗ була на даний момент вже реалізує наступні завдання:

 • Бере участь у розробці проектів рішень, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції;
 • Ініціює обговорення проблем вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції за участю представників органів держаної влади та органів місцевого самоврядування;
 • Вивчає проблеми та поширює передовий досвід організації діяльності вищих навчальних закладів;
 • Проводить соціологічні дослідження та моніторинг стану переміщених ВНЗ;
 • За результатами аналізу вносить пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо покращення діяльності вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції.
 • Організовує та координує спільне використання науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічних ресурсів вищих навчальних закладів для розв’язання важливих потреб галузі освіти і науки;
 • Розробляє та бере участь у заходах щодо соціального захисту працівників та здобувачів освіти тимчасово переміщених вищих навчальних закладів із зони проведення антитерористичної операції.

На сьогоднішній день було проведено вже 4 засідання Ради ректорів переміщених ВНЗ, на яких ректори мали постійну змогу зустрічатися та спілкуватися із представниками влади, чиновниками, народними депутатами, задавати їм питання та спільно напрацьовувати стратегію «порятунку» та повернення переміщених ВНЗ Донбасу та Криму додому.

ПРОТОКОЛИ

Протокол № 1 від 24 березня 2016 року.
У ході проведення першої Ради ректорів переміщених ВНЗ були визначені наступні ключові положення:

 • Обрано Голову Ради ректорів — Гринюка Романа Федоровича, ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 • Обрано Заступника Голови Ради Ректорів — Поркуян Ольгу Вікторівну;
 • Делеговано обов’язки секретаріату Ради Ректорів Координаційному центру переміщених ВНЗ;
 • Сформовано та ухвалено план діяльності на 2016 рік;
 • Розроблено проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» та деяких законодавчих актів України, що стосуються діяльності переміщених ВНЗ» з урахуванням пропозицій кожного навчального закладу;
 • Сформовано пропозицію щодо пільгового вступу осіб, що знаходяться на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, до переміщених ВНЗ, зокрема шляхом надання можливості вступу до таких ВНЗ без складання ЗНО на підставі відповідних вступних іспитів, у вигляді змін до діючого законодавства та надіслати на розгляд до Міністерства освіти і науки України та профільного комітету ВРУ;
 • Поповнення складу Ради ректорів Таврійським національним університетом.

Протокол №2 від 16 червня 2016 року.
Друге засідання Ради ректорів переміщених ВНЗ вже стосувалося питань формування нормативно-правової бази для переміщених ВНЗ, а також розширення складу самої Ради:

 • Включено до складу Ради ректорів Інститут економіко-правових досліджень НАН України;
 • Обговорено висновки ГНЕУ на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (реєстр. № 4718 від 24.05.2016 р.);

Протокол №3 від 23 вересня 2016 року.
Третє засідання Ради ректорів було присвячено вирішенню нагальних проблем переміщених ВНЗ, подальшому доопрацюванню проекту закону №4718 та результатам вступної кампанії 2016 року.

Сформовано пропозиції щодо вступної кампанії:

 • Збереження освітніх центрів «Донбас-Україна» до закінчення АТО;
 • Фіксація обсягу державного замовлення для переміщених ВНЗ;
 • Покращення інформаційної політики з метою залучення абітурієнтів з окупованого Донбасу;
 • Сформовано пропозиції щодо соціального захисту співробітників, викладачі і студентів переміщених ВНЗ:
 • Звільнити працівників, які не переїхали разом з ВЗН на нове місце розташування, зумовлену процедурою внесення змін до статуту в частині адреси;
 • Вдосконалити процедури постановки працівників переміщених ВНЗ на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
 • Створити та законодавчо закріпити порядок надання службового житла.
 • Розглянуто проблеми організації навчального процесу у переміщених ВНЗ:
 • Вирішення проблем використання сайтів ВНЗ, а також боргових зобов’язань, які виникли до початку АТО;
 • Необхідність змін норми кількості студентів на одного викладача у переміщених ВНЗ;
 • Питання можливості переведення студентів в рамках споріднених спеціальностей.

Склад Ради ректорів переміщених ВНЗ

Голова Ради ректорів

Бесчастний Віктор Миколайович
професор, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, ректор
Донецький юридичний інститут МВС України

Заступник Голови Ради ректорів

Поркуян Ольга Вікторівна
доктор технічних наук, професор, ректор
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Марова Світлана Феліксівна
доктор наук з державного управління, професор, ректор
Донецький державний університет управління

ДонНУ

Гринюк Роман Федорович
професор, доктор юридичних наук, ректор
Донецький національний університет імені Василя Стуса

Кравець Василь Анатолійович
професор, доктор технічних наук, ректор
Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Ляшок Ярослав Олександрович

доктор економічних наук, доцент, ректор
Донецький національний технічний університет

Чернега Оксана Богданівна
професор, доктор економічних наук , в.о. ректора
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Бодик Остап Петрович
доцент, кандидат філологічних наук, в.о. ректора
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Бєліцька Євгенія Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент, директор
Горлівський інститут іноземних мов

Комарницький Віталій Мар’янович
доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної Академії науки та практики організації виробництва, «Заслужений будівельник України», ректор
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка

Іоффе Ігор Володимирович
Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, ректор
Луганський державний медичний університет

Подольський Ростислав Юрійович
кандидат економічних наук, доцент, в.о. ректора
Луганський національний аграрний університет

Савченко Сергій Вікторович
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор
Луганський національний університет ім. Т. Шевченка

Цимбал Ірина Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент, ректор
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Берсуцька Світлана Яківна
кандидат економічних наук, доцент, ректор
Приватний заклад вищої освіти Донецький університет економіки та права

Кондратенко Петро Геннадійович
доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лаурет Державної премії України, ректор
Донецький національний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України

Казарін Володимир Павлович
доктор філологічних наук, доцент, в.о. ректора
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Устименко Володимир Анатолійович
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН, Заслужений юрист України, директор
Інститут економіко-правових досліжджень Національної академії наук України

Бігус Ольга Олегівна
в.о. ректора
Луганська академія культури і мистецтв