Проект «Displaced Universities Support Program»

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЦЕНТРИ МЕДІАЦІЇ

null

Мета – підготовка медіаторів для вирішення будь-яких конфліктів, непорозумінь чи спорів, налагодження діалогу у студентському середовищі, а також між студентами та іншими учасниками освітнього процесу в пЗВО.

 

Етапи проекту:

 1. Відбір учасників тренінгу
 2. Триденний тренінг із базових навичок медіації
 3. Триденний тренінг з удосконалення навичок медіатора
 4. Відкриття Центрів медіації у пЗВО

 

Учасники проекту – по 10 студентів та одному куратору з 4-х пЗВО:

 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)
 • Державний заклад «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка» (м. Старобільськ)
 • Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (м. Київ)
 • Луганський національній аграрній університет (м. Харків)

 

Завдання – створення Центрів медіації в пЗВО, які будуть сформовані зі студентів і науково-педагогічних працівників та функціонуватимуть на постійній основі в стінах навчальних закладів.

РАДА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

null

Мета – організація та консолідація зусиль студентів пЗВО для покращення діяльності та розвитку студентської спільноти Вишів-переселенців.

 

Завдання:

 • Всебічне сприяння побудові та розвитку органів студентського самоврядування (ОСС) пЗВО.
 • Участь в розробці проектів рішень, що регламентують діяльність ОСС пЗВО.
 • Ініціювання обговорення проблем ОСС за участю представників пЗВО, органів держаної влади та органів місцевого самоврядування.
 • Вивчення проблем шляхом проведення соціологічних досліджень та поширення передового досвіду ОСС пЗВО.
 • Розробка та реалізація заходів щодо соціального захисту студентів пЗВО.
 • Співробітництво ОСС пЗВО з іншими ЗВО.
 • Створення проактивної студентської спільноти – «лідерів змін».

 

Етапи проекту:

 1. Засідань Ради ОСС пЗВО
 2. Опитування щодо роботи ОСС у пЗВО
 3. Триденний тренінг з лідерства та обрання голови Ради ОСС пЗВО
 4. Триденний тренінг з проектного менеджменту
 5. Розробка пропозицій: «Стратегія розвитку пЗВО: бачення молоді»
 6. Самостійна робота органу 

 

Учасники проекту – по два представники ОСС з 14-ти пЗВО.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ

null

Мета – розробка і формулювання бачення розвитку пЗВО, підготовка основ реінтеграційних процесів для пЗВО.

 

Завдання:

 • Розробка індивідуальних стратегій розвитку пЗВО;
 • Розробка комплексної стратегії розвитку пЗВО;
 • Спільно з МОН та іншими відомствами визначення долі деяких «проблемних» пЗВО;
 • Активізація наукової спільноти Донбасу та Криму, підвищення рівня їх участі у громадській діяльності через формування кластеру «агентів змін»;
 • Закладення основ створення спільно з МОН стратегічного документу: «Програма реінтеграції пЗВО».

 

Етапи проекту:

 1. Розробка індивідуальних стратегій розвитку пЗВО (за різними сценаріями).
 • Триденний тренінг зі «Стратегічного планування» для викладачів та представників адміністрації пЗВО.
 • Триденний тренінг «Університети майбутнього» для викладачів та представників адміністрації пЗВО.
 1. Вебінар «Навички візуалізації інформації».
 2. Круглий стіл «Основні стратегічні виклики для пЗВО в контексті реінтеграції».
 3. Розробка комплексної стратегій розвитку пЗВО.
 4. Презентація комплексної стратегій в МОН.

 

Учасники проекту – по два представники (викладачі та адміністрація) з 14-ти пЗВО.